Westport bidrar til grønnere godstransport på sjø

Westport bidrar til grønnere godstransport på sjø

Vi i Westport er godt i gang med å gjøre sjøtransport enda grønnere. 

Målet er å være utslippsfri havn innen 2030. Årsaken er enkel.

– Det å være bærekraftig handler om å kunne overlevere jordkloden til neste generasjon i en bedre eller lik forfatning enn den var da vi overtok den. Ved å redusere egne utslipp, bidrar vi til nettopp dette, sier Helge Sola, leder for HMSSK (helse, miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet) i Westport.

Som del av bærekraftsarbeidet lanserer vi konseptet Smartport by Westport. Det består av de fire bærebjelkene smart business, smart energi, smarte systemer og smarte teams. Bærekraften ligger både i måten vi gjør forretning på, måten vi forvalter ressursene på, digitalisering og automatisering. Sist, men ikke minst ligger bærekraften i menneskene i organisasjonen vår.

Frontfigur på ny teknologi

En stor del av utslippene i dag er knyttet til maskiner og maskindrift. Ett av målene våre, og en av måtene å nå nullutslippsvisjonen på, er derfor gjennom bærekraftige og utslippsfrie maskiner, de som ikke tilfører ekstra CO2 til atmosfæren. Det kan oppnås på to måter: Enten ved å bruke grønt drivstoff som hydrogen, eller ved å bruke elektrisitet som kommer fra fornybare kilder, som sol, vind og vann. I Westport har vi allerede kommet godt i gang med arbeidet for å redusere egne utslipp. Vi har elektrifisert deler av truckparken, og nye trucker er på vei. Vi har også startet med å benytte biodiesel, som et skritt som bringer oss nærmere en utslippsfri havn.

Noe stort er også på trappene. Verdens første elektriske containertruck med CCS-lader (Combined Charging System) er bestilt. Containertrucken, eller reachstacker på fagspråket, skal gjøre sine første løft i Risavika i løpet av 2022. 

– Vi har akkurat bestemt hvor ladestasjonene skal være. Vi går foran med å prøve ut ny teknologi. Våre eiere er tydelige på sine forventninger. Westport skal være frontfigur, og det er det vi prøver å være, sier Sola.

En havn drives likevel ikke av maskiner og teknologi alene. Folk må også være med på laget når målet om utslippsfri havn skal nås. 

– Vi snakker mye om det med de ansatte i HMS-møter og i den daglige samtalen, viser dem hvorfor dette er viktig for oss og for dem. Så drar vi dem med på utflukter så de får se og prøvekjøre maskinene. Ved å involvere de ansatte så sikrer vi at vi får de beste løsningene, både innen bærekraft og drift. Involvering er viktig, sier Sola.

Internasjonal sertifisering

Westport tar også standarder og retningslinjer på alvor. Vi har tidligere sertifisert oss innen kvalitetsstyringssystemet ISO 9001, og i år sertifiserer vi Westport i det anerkjente miljøledelsessystemet ISO 14001.  

–- Vi skal kontinuerlig bli bedre på miljøledelse. Med sertifiseringen får vi et internasjonalt sertifikat som dokumenterer at vi setter handling bak ordene, sier Sola.

Bærekraftfokuset er ikke bare viktig for klima og miljø. Det er også bra for business.

– Det er viktig for hele bransjen, hele sjøtransporten, at vi fokuserer på bærekraft. Det gir oss et konkurransefortrinn. I tillegg handler bærekraft om mennesker og deres trivsel og sikkerhet på jobb, sier Sola.

Publisert