SmartPort

SmartPort logo

Den beste
frakten er
smart

Mye har skjedd siden Westport så dagens lys på Risavika i 2010. Vi har tredoblet volumet som går gjennom våre havner, og gjort oss til en uvurderlig brikke i det grønne skiftet gjennom våre havner i Stavanger og Bergen. De samlede utslippene kuttes med tusenvis av tonn årlig ved at mer og mer last flyttes fra land til sjø.

Vi har gått fra å håndtere 300 000 til 900 000 tonn frakt på bare 10 år. Helt sentralt i dette er fokuset vårt på å frakte smartere – altså mer effektivt, mer oversiktlig og grønnere. Dette kunne vi ikke gjort uten ansatte som har drevet oss fremover, som har hjulpet oss å implementere ny teknologi og som hele tiden har strukket seg for å jobbe smartere.

Dette er også kjernen i SmartPort – Vi skal gjøre transport på sjøen enda smartere, og bli en foregangsfigur i logistikkbransjen. Ved bruk av smart teknologi, smarte systemer og smarte mennesker skal vi gi kundene våre det beste og smarteste produktet for frakt av varer til og fra Vestlandet. Og vi skal gjøre det på en måte som lønner seg for de, både med tanke på effektivitet og kostnad.

Fordi den beste frakten er smart.

Smart Business

Westport sitt logistikksenter skal fungere som en one-stop-shop for kundene våre. Slik kan vi de et smart produkt som også er kostnadseffektivt. God yardplanning optimaliserer container-håndteringen og bidrar til bedre ressursplanlegging. Både kunder og leverandører har sin portal for optimalisering av verdikjeden, og vi har et løpende samarbeid med kundene for å optimalisere havneoperasjonene vår for å redusere tiden fartøyene ligger til kai, slik at man kan jobbe enda mer effektivt og levere raskere. Vi har også regelmessige kundetilfredshetsmålinger for å sørge for at kundene er fornøyd.

Smart Energi

Vi tar vårt miljøansvar på alvor, og jobber smart for å kutte utslipp. Dette gjøres blant annet gjennom analyseverktøy og analyser av eget klimaforavtrykk. Slik kan vi også identifisere muligheter og forbedringer. Vi har et mål om å være nullutslippshavn innen 2030, og har identifisert tre veier til suksess – elektrifisering av maskinparken, hybridløsninger og økt bruk av biodiesel. 

Smarte systemer og samarbeid

For å gjøre havnen smartere har vi tatt i bruk flere digitale systemer. Blant de finner man skybaserte havnekontrollsystemer, digital datainnsamling for frakt og energibruk, digitale porter og adgangskontroll, egne operativsystem for terminaldrift og bruk av kunstig intelligens og maskinlæring. Dette gjør det mulig med digitalt samarbeid i sanntid, også med mobilløsninger.

Smarte team

Det er teamet vårt som gjør alt mulig. Derfor har vi bygget en kultur rundt å ha kompetente og profesjonelle ansatte, med tydelig fokus på helse, sikkerhet, kvalitet og miljø. Vi er også opptatt av at våre ansatte skal ha kilder til læring. Teamet vårt og havnene er operative hver eneste dag, året rundt, 24 timer i døgnet. Det er vi for å være så fleksible som mulig, og fordi vårt kundefokus ser at det er noe kundene setter pris på.


Våre tjenester

Terminaltjenester

Westport kan levere terminaltjenester der du har behov for det. Med våre it-løsninger kan vårt Logistikksenter styre operasjoner i hvilken som helst lokasjon.

Prosjektlaster

Havnen vår er svært godt egnet for lossing og lasting av prosjektlaster og tunge løft. Havnekranen vår har, i likhet med kaien og lagringsarealet, stor kapasitet og kan løfte over 100 tonn.

Lagring ute

Westport har stor tilgang på alle typer utendørsarealer, og har med det stor fleksibilitet. Disse arealene er beregnet for mottak av gods og last fra linjetrafikk og prosjektaktivitet. Arealet ved selve terminalen har belegningsstein i betong, med en normal kapasitet på 10 tonn last per kvadratmeter. Vi har også enkelte områder som tåler opp imot 70 tonn per kvadratmeter. Lagring på terminalen er innenfor ISPS-området, som er sikret med inngjerding og kameraovervåking.

Containere

Westport har samlet alle fasiliteter for betjening av alle typer containertrafikk. Vi står klare til å håndtere dine varer døgnet rundt, året rundt – gjennom effektive fasiliteter for lossing og lasting av containere i havna

Stykkgods

Våre medarbeidere er nøye utvalgt. De har lang erfaring i å håndtere alle typer stykkgods, enten vi snakker om gods losset eller lastet over sideport, via ro-ro eller fra containere. De har kort sagt kompetansen og fasilitetene som skal til for å håndtere og lagre dine varer på en best mulig måte.

Lagring inne

Vi har god kapasitet for temperert- eller utemperert innendørslagring. Vi har også eget godkjent toll-lager, og har alle nødvendige og moderne fasiliteter for godshåndtering.