Flyttet lakselast fra vei til sjø

Flyttet lakselast fra vei til sjø

Et viktig pilotprosjekt, sier Kurt Ommundsen om Sea-Cargos testing av sjøtransport for sjømateksport.

Westport har store ambisjoner for det grønne skiftet. Noen prosjekter er godt i gang, og enda flere er på trappene. I januar 2022 startet et spesielt pilotprosjekt hvor linjerederiet Sea-Cargo begynte å teste sjøtransport for sjømateksport i samarbeid med logistikkselskapet SR Group. Hver uke går det tre avganger fra Vestlandet til Europa.

– Når vi kombinerer industrilast med sjømattransport får vi til en helt unik lastesammensetning som gjør at fotavtrykket reduseres til under halvparten sammenlignet med tradisjonell veitransport. Denne kombinasjonen er unik for Sea-Cargo, og var hovedgrunnen til at vi valgte å satse på aqua-segmentet, eller oppdrettsnæringen, da vi kan tilby noe ingen andre kan, sier Kjetil Skjoldal, leder for chartering og salg i Sea-Cargo.

At sjømateksporten går sjøveien er viktig av flere årsaker. 

– Det skjer en betydelig verdiskaping langs vestlandskysten og spesielt sjømatproduksjonen vil øke betydelig i årene som kommer. Men godsstrømmene, altså resultatet av verdiskapingen, sendes med bil til Østlandet og går videre derfra med fly eller bil. Det er lite bærekraftig. Derfor er det sentralt i vår strategi å være med og bidra til å skape kostnadseffektive og attraktive logistikk – knutepunkt langs kysten vår. Det å flytte gods fra vei til sjø er fornuftig, fordi et skip som er fylt opp med gods er mer bærekraftig enn en bil, sier Kurt Ommundsen, daglig leder i Westport. 

Raskere til marked

Sea-Cargo er en av de største ro-ro-aktørene i Nord-Europa («roll on – roll off»: shipping der lasten rulles inn på og ut av dekk). 

– Selv om vi vet at det går en del fersk fisk i container, opplever vi at markedet i stor grad ønsker lastebærer med hjul. Sånn sett er vår løsning ideell. Vi kan ta reefer-traller på båtene og sikre en vesentlig raskere gjennomstrømming i havneterminalene og på den måten få varene raskere ut til markedet, sier Skjoldal.

Uttrykket «Det er ingenting som har det så travelt som en død laks» har blitt brukt som begrunnelse for biltransport. Ferskhetsgraden er avgjørende for prisen man får på markedet i Europa. Å motbevise det argumentet har vært en viktig driver for Westport og Sea-Cargo i pilotprosjektet.

– Alle piloter som er med og beviser skaper en positiv holdning i oppdrettsnæringen som viser at vi får det til, sier Kurt Ommundsen

Fleksible åpningstider

Hurtighet og fleksibilitet er altså viktig for næringen. For å legge til rette for Sea-Cargo i pilotprosjektet har Westport hatt fleksible åpningstider i havnen. 

– Oppdrettsnæringen slakter hele døgnet, og da må de også få fisken på bil uavhengig av tid på døgnet. Det å legge til rette for fleksible åpningstider handler om å forstå verdikjeden vi er en del av, sier Ommundsen.

– Denne typen transport må foregå sømløst til alle døgnets tider. Her ser vi at Westport har strukket seg langt med å imøtekomme våre og kundenes behov. Westport har gjennomført sin del i denne verdikjeden prikkfritt – noe vi også forventer etter mange års samarbeid, sier Kjetil Skjoldal.

Skjoldal innrømmer at det har tatt lengre tid å få med oppdrettsbransjen på den nye løsningen enn de håpet på. 

– Med tre ukentlige seilinger vet vi at vi ikke kan være hele løsningen for fabrikker som slakter laks hver dag, men vi hadde nok håpet at næringen snudde seg rundt raskere og høstet gevinstene som ligger både på økonomi og miljø. Men vi ser nå at snøballen har begynt å rulle veldig fort, og faktisk har vi på enkelte avganger til UK slitt med å skaffe nok kapasitet i det siste. Dette jobber vi nå med å løse, sier han.

Publisert