Verdens første elektriske containertruck til Stavanger!

Verdens første elektriske containertruck til Stavanger!

Westport blir foregangsfigur i den globale logistikkbransjen, med bestillingen av Kalmars nye, elektriske containertruck til sin havneterminal i Risavika.

Containertrucken blir den første elektriske containertrucken med CCS-lader i verden, og investeringen utgjør en vesentlig del av Westports arbeid med å bidra til det grønne skiftet. Selskapet har ambisjon om å oppnå nullutslipp på sine godsterminaler innen 2030, og gjennom investeringer i elektrifisering av maskinpark, hybridløsninger og bruk av biodiesel, vil selskapet allerede i 2022 klare å redusere utslippene med 58%.

– Dette vil bety en betydelig reduksjon i utslipp fra vår virksomhet. At vi er blant de første i verden med å ta i bruk denne nye og innovative teknologien fra Kalmar forteller mye om selskapets ambisjon om å være i front også innenfor det grønne skiftet, sier Kurt A. Ommundsen, administrerende direktør i Westport.

Smart havn og smart energi

Westport er Vestlandets ledende logistikkoperatør i havn, og ønsker å være en viktig bidragsyter for å gjøre sjøtransporten enda grønnere.

– Vi har fremtidsrettede og solide eiere i NorSea og Stavangerregionen Havn, som har klare ambisjoner om at selskapet skal ligge helt i front når det gjelder å ta i bruk ny og bærekraftig miljøteknologi. «Smart Energy», som vi kaller det, er en av fire bærebjelker i vårt såkalte «SmartPort»-konsept. Det handler om å bli mer bærekraftige i måten vi driver operasjonene våre på, og kjøpet av den nye containertrucken er en viktig brikke i dette. Med slike investeringer setter vi handling bak ordene om å bidra til det grønne skiftet, avslutter Ommundsen.

Elektrisk Reachstacker

Forsterker Stavanger-regionens miljøsatsing

Initiativet utgjør også et viktig løft for Westports eiere, og forsterker regionens satsing på sjøtransport og elektrifisering som del av sin grønne strategi.

– Stavangerregionen Havn skal fremme sjøtransport og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift. Havnen som tilrettelegger er opptatt av å støtte tiltak som gjør sjøtransport av gods til et enda bedre miljøvalg. Elektrifisering av første containertruck er et viktig og riktig steg på veien, sier Åsta Vaaland Veen, teknisk sjef i Stavangerregionen Havnedrift AS.

Stavangerregionen havn jobber for tiden med flere elektrifiseringsprosjekter, både på land og langs kai. Ett av disse prosjektene er Elnett21, et samarbeid med Forus Næringspark, Avinor, Smartly og Lnett, der det jobbes med løsninger for å elektrifisere transportsektoren uten at sikringen går.  Prosjektet er for Stavangerregionen Havn sin del lokalisert i Risavika, der det er etablert solcelleanlegg, elbilladere og batteribank bundet sammen av et overordnet styringssystem. Ladeinfrastruktur til containertrucker vil være en naturlig videreutvikling av dette systemet.

Verdens første reachstacker med CCS-lading

Containertrucken, eller «reachstackeren» som den kalles på fagspråket, har en maksimal løftekapasitet på 45 tonn og batterikapasitet tilstrekkelig til å dekke et fullt arbeidsskift ved lading i vanlige pauser. Gjennom bruk av CCS-ladere med en maksimal kapasitet på 350 kW, gjør dette maskinen til verdens første reachstacker som implementerer denne ladestandarden. En banebrytende nyvinning også for leverandøren Kalmar.

– Kalmar og Westport deler en tydelig forpliktelse til å redusere karbonutslipp i havne- og terminalindustrien. Westport har satt ambisiøse klimamål, og viser solid lederskap ved å legge til elektriske reachstackere til maskinparken deres for å nå disse. Sammen viser vi industrien at håndtering av containere med elektrifiserte reachstackere er en gjennomførbar løsning allerede i dag. Vi i Kalmar er beæret og stolte over denne avtalen, og vi er sikre på at mange flere selskaper vil følge Westports retning når industrien søker å legge grunnlaget for en mer bærekraftig fremtid, sier Alf-Gunnar Karlgren, Vice President, Counterbalanced Container Handlers i Kalmar Mobile Solutions.

Trucken forventes levert og i bruk hos Westport høsten 2022.

For spørsmål eller nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Kurt A. Ommundsen | Managing Director, Westport | +47 911 67736 | kao@westport.no

Alf-Gunnar Karlgren I Vice President, Counterbalanced Container Handlers, Kalmar I +46 768 271498 I alf-gunnar.karlgren@kalmarglobal.com

Om Westport

Med logistikkvirksomhet i havnene i Risavika og i Bergen, er Westport den ledende havneoperatøren på Vestlandet. Selskapet ble grunnlagt i 2009 og tilbyr i dag tjenester tilknyttet havnene i Risavika utenfor Stavanger, samt på Dokken i Bergen. Hovedkontoret ligger i Risavika utenfor Stavanger og selskapet har 62 ansatte. Selskapet er eid av NorSea Group (66,66%) og Stavangerregionen Havn (33,33%). For mer informasjon, se https://westport.no/

Om Kalmar

Kalmar tilbyr det bredeste utvalget av godshåndteringsløsninger og tjenester til havner, terminaler, distribusjonssentraler og til tung industri. Kalmar er bransjens ledende innen terminalautomatisering og energieffektiv containerhåndtering, med én av fire containerforflytninger rundt om i verden håndtert av en Kalmar-løsning. Gjennom sin omfattende produktportefølje, globale servicenettverk og evne til å muliggjøre en sømløs integrasjon av ulike terminalprosesser, forbedrer Kalmar effektiviteten av hver forflytning. For mer informasjon, se www.kalmarglobal.com

Kalmar er en del av Cargotec. Cargotecs (Nasdaq Helsinki: CGCBV) omsetning i 2020 var på totalt 3,3 milliarder euro, og de sysselsetter rundt 11 000 personer. For mer informasjon, se www.cargotec.com

Publisert