HMS

Westport skal være en foregangsfigur når det kommer til helse, miljø og
sikkerhet. Vi jobber hardt for å være Norges beste havn, med
målsetningen «Våre aktiviteter skal gjennomføres på en forsvarlig,
organisert og sikker måte, slik at menneskers liv og helse, det
ytre og indre miljøet samt materielle verdier ivaretas og ikke
påføres skade»
.

Ulykker kan forebygges, og vi tror at en havn med null uhell er oppnåelig. Våre ansatte tar dette på største alvor og tar ansvar for å nå målene våre. Vi håper også at alle besøkende bidrar i arbeidet og kommer med forslag til forbedringer der de ser de.


For mer utfyllende og konkret informasjon om hvordan vi jobber med HMS kan du laste ned HMS-informasjonsbrosjyren vår her.

Last ned HMS-informasjonsbrosjyre (pdf)