Nytt klimavennlig sjøtransporttilbud på Vestlandet

Nytt klimavennlig sjøtransporttilbud på Vestlandet

Nytt klimavennlig sjøtransporttilbud på Vestlandet
North Sea Container Line (NCL) har nylig annonsert sin nye lakserute fra Vestlandet til England. Nå annonserer Westport og NCL at opp mot 8000 containere blir omlastet ved Westport sin havn i Stavanger, noe som gjør Westport til et sentralt knutepunkt for NCL sin virksomhet langs norskekysten.
Westport, et av Norges ledende havneterminalselskap med virksomhet i Stavanger og Bergen, vil spille en nøkkelrolle i NCL sin satsning på containerisert sjøtransport til England og resten av Europa. «Vi ser virkelig frem til å bidra med kompetanse og kapasitet slik at NCL kan levere store mengder norsk gods, herunder fisk, til det internasjonale markedet. Westport er stolte av å få være en viktig bidragsyter i omleggingen til en mer miljøvennlig og effektiv logistikk for norsk næringsliv.» sier administrerende direktør i Westport, Kurt A. Ommundsen. 8000 containere er en betydelig økning av den årlige godsgjennomstrømmingen i havnen i Stavanger, noe som ytterligere befester havnens rolle som det viktigste maritime knutepunktet på Vestlandet.

Hvorfor går gods fra Vestlandet ut fra Østlandet?
Store mengder norsk fisk går i dag via terminaler på Østlandet, selv om fisken kommer fra Vest- og Nord Norge. Dette er noe NCL og Westport er glade for å kunne endre på, aller mest fordi vår nasjonale ambisjon er å flytte mer gods fra vei til sjø. «NCL ser frem til et enda tettere samarbeid med Westport og håper at et styrket tilbud over Tananger blir tatt godt imot av vareeiere» sier Operations manager i NCL, Christian Knutsen.

Ikke bare England
NCL har flere ruter planlagt enn kun laks til England, og vil også øke sin frekvens til Rotterdam med konvensjonelt gods. «Samtidig som lakseruten til England starter, setter vi opp to ukentlig anløp fra Rotterdam til Risavika. Jeg har stor tro på at dette vil gi en generell økning av europeisk last fremover, noe som betyr økt trafikk for Westport og Vestlandet», sier Knutsen.
Første seiling i det nye samarbeidet går allerede torsdag 17. september fra Rotterdam.

Publisert